观看记录
  • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

容华一朝尽,北京惟馀心不变。###róng huá yī cháo jìn ,wéi yú xīn bú biàn 。

芳草裙腰一尺围 。粉郎香润,卫视晚轻洒蔷薇。为嫌风日下楼稀。杨柳青阴,卫视晚深闭朱扉。###fāng cǎo qún yāo yī chǐ wéi 。fěn láng xiāng rùn  ,qīng sǎ qiáng wēi 。wéi xián fēng rì xià lóu xī 。yáng liǔ qīng yīn ,shēn bì zhū fēi 。枉是尊前调玉徽。彩鸾何事逐鸡飞。楚台赋客莫相违。留住行云 ,元宵好待郎归。###wǎng shì zūn qián diào yù huī 。cǎi luán hé shì zhú jī fēi 。chǔ tái fù kè mò xiàng wéi 。liú zhù háng yún ,元宵hǎo dài láng guī 。

2015北京卫视元宵晚会_91y-代理-上下

柳岸舣兰舟。更结东山谢氏游 。红泪清歌催落景,北京回头。□出尊前一段愁。###liǔ àn yǐ lán zhōu 。gèng jié dōng shān xiè shì yóu 。hóng lèi qīng gē cuī luò jǐng ,北京huí tóu 。□chū zūn qián yī duàn chóu 。东水漫西流。谁道行云肯驻留。无限鲜飙吹芷若,卫视晚汀洲。生羡鸳鸯得自由。###dōng shuǐ màn xī liú 。shuí dào háng yún kěn zhù liú 。wú xiàn xiān biāo chuī zhǐ ruò ,卫视晚tīng zhōu 。shēng xiàn yuān yāng dé zì yóu 。东山未办终焉计,元宵聊尔西来。花苑平台。倦客登临第几回。###dōng shān wèi bàn zhōng yān jì ,元宵liáo ěr xī lái 。huā yuàn píng tái 。juàn kè dēng lín dì jǐ huí 。

2015北京卫视元宵晚会_91y-代理-上下

连延复道通驰道,北京十二门开。车马尘埃。怅望江南雪后梅 。###lián yán fù dào tōng chí dào ,北京shí èr mén kāi 。chē mǎ chén āi 。chàng wàng jiāng nán xuě hòu méi 。半销檀粉睡痕新。背镜照樱唇。临风再歌团扇,卫视晚深意属何人。###bàn xiāo tán fěn shuì hén xīn 。bèi jìng zhào yīng chún 。lín fēng zài gē tuán shàn ,卫视晚shēn yì shǔ hé rén 。

2015北京卫视元宵晚会_91y-代理-上下

轻调笑,元宵浅凝颦。认情亲。最难堪酒,元宵似不胜情,依样伤春。###qīng diào xiào ,qiǎn níng pín 。rèn qíng qīn 。zuì nán kān jiǔ ,sì bú shèng qíng ,yī yàng shāng chūn 。

绣幕深朱户,北京熏炉小象床。扶肩醉被冒明珰。绣履可怜分破 、北京两鸳鸯。###xiù mù shēn zhū hù  ,xūn lú xiǎo xiàng chuáng 。fú jiān zuì bèi mào míng dāng  。xiù lǚ kě lián fèn pò 、liǎng yuān yāng 。卫视晚羊山古道行人少。也送行人老。一般别语重千金。明年过我小园林。话如今。###yáng shān gǔ dào háng rén shǎo 。yě sòng háng rén lǎo 。yī bān bié yǔ zhòng qiān jīn 。míng nián guò wǒ xiǎo yuán lín 。huà rú jīn 。

凤诏传来绛阙,元宵当宁思贤辅。淮海甘棠惠花,元宵霖雨商岩吉梦,熊虎周郊旧卜。千秋盛际,催促朝天归去。动离绪 。###fèng zhào chuán lái jiàng què ,dāng níng sī xián fǔ 。huái hǎi gān táng huì huā ,lín yǔ shāng yán jí mèng ,xióng hǔ zhōu jiāo jiù bo 。qiān qiū shèng jì ,cuī cù cháo tiān guī qù 。dòng lí xù 。空眷恋,北京难暂驻。新植双亭临水,北京风月佳名未睹。淮拟金尊时举。况乐府、风流一部。妍歌妙舞,萦云回雪,亲教与,恨难诉。争欲攀辕借住 。功成绣衮,重兴江山作主。###kōng juàn liàn ,nán zàn zhù 。xīn zhí shuāng tíng lín shuǐ ,fēng yuè jiā míng wèi dǔ 。huái nǐ jīn zūn shí jǔ  。kuàng lè fǔ 、fēng liú yī bù 。yán gē miào wǔ ,yíng yún huí xuě ,qīn jiāo yǔ  ,hèn nán sù 。zhēng yù pān yuán jiè zhù 。gōng chéng xiù gǔn ,zhòng xìng jiāng shān zuò zhǔ 。

少日狂游好。阆苑花间同低帽。不恨千金轻散尽,卫视晚恨花残莺老。命小辔、卫视晚翩翩随处金尊倒。从市人、拍手拦街笑。镇琼楼归卧,丽日三竿未觉。###shǎo rì kuáng yóu hǎo 。láng yuàn huā jiān tóng dī mào 。bú hèn qiān jīn qīng sàn jìn ,hèn huā cán yīng lǎo 。mìng xiǎo pèi  、piān piān suí chù jīn zūn dǎo 。cóng shì rén 、pāi shǒu lán jiē xiào 。zhèn qióng lóu guī wò ,lì rì sān gān wèi jiào 。迷路桃源了。乱山沈水何由到。拨断朱弦成底事,元宵痛知音人悄。似近日、元宵曾教青鸟传佳耗。学凤箫、拟入烟萝道。问刘郎何计,解使红颜却少。###mí lù táo yuán le 。luàn shān shěn shuǐ hé yóu dào 。bō duàn zhū xián chéng dǐ shì ,tòng zhī yīn rén qiāo 。sì jìn rì 、céng jiāo qīng niǎo chuán jiā hào 。xué fèng xiāo  、nǐ rù yān luó dào 。wèn liú láng hé jì ,jiě shǐ hóng yán què shǎo 。

Copyright © 2020 Powered by 碧松电影网   sitemap

回顶部